• krigspropaganda (dessverre ikke aktuelt for Maren Terese og Sofie)
  • sammenlikne Sigbjørn Obsfelders "Jeg ser" med dikt av Gunvor Hofmo. Obstfelder og Hofmo - to tvillingsjeler?
  • Presentere analyser av dikt eller noveller fra nyrealisme - mellomkrigstid - peke på hvorfor de (ikke) er typiske for sin tid
  • det er lurt å ta utgangspunkt i noen tekster - det bør være korte tekster som vi ikke har jobbet med i timene. Bruk gjerne lærebøker som står på biblioteket.
  • Språkhistorie - hvordan utviklet skriftspråkene seg i denne perioden?
Velger du en litterær problemstilling, må du forvente å bli spurt om språklige emner (det kan være språkhistorie i denne perioden - men det kan også være om sosiolekt, idiolekt, fagspråk, slang osv) - dialekt holder vi her utenfor.