• reklame før og nå - en må finne eksempler på reklame fra perioden , men en kan gjerne sammenlikne med reklame idag. En bruker så vanlig teori for reklameanalyse. Reklame regnes som et språklig emne.
  • modernisme i dikt, musikk og malerkunst - hvordan kom modernismen til uttrykk i Norge?
  • tekstanalyse - plukke 1 - analysere dem - sette dem inn i en litterær sammenheng
  • fra radio til tv - om endringer i mediebildet i denne tida. Hvordan endrer nye medier folks hverdag (her vil det da være snakk om innføring av fjernsyn)
  • Noe som går på målstriden og utviklingen av skriftspråkene i denne perioden?