• medieutvikling, nye medier? hvordan endrer nye medier folks hverdag (fra enkanal-samfunnet (NRK) til kabeltv og parabol, digitalisering og Internett), sammenlikning av trykte aviser og nettaviser (
  • sammenlikning kiosklitteratur - "høyverdig skjønnlitteratur"
  • Hva vil tabloidisering av mediene si?

.tar du et språklig emne - f.eks. sms. språk - så vil du bli eksaminert i etterkrigslitteraturen
  • reklame? Du kan her presentere et par reklamer (bør gjerne skannes inn) - som du analyserer
*