WIKI-side for 3. påbygg

Hvorfor en WIKI?

 • I en wiki får du bearbeidet dine egne ideer
 • I en wiki får du impulser fra andre
 • I en wiki vil du oppleve at kunnskapsutvikling best skjer i samspill med andre
 • En wiki vil være et smart sted å lagre "felles notater" til prøver, eksamenslesning osv

Nedenfor finner dere emneord, et slags lite norskleksikon som vi skal utvide litt mer etter hvert - dere skal lage artikler med bilder og med oppgitte kilder til de ulike emneordene. Kom med teksteksempler, bruk bilder en har lov å bruke.


 1. middelalder
 2. Wikileaks og ytringsfrihet
 3. boktrykkerkunst
 4. renessanse
 5. barokk
 6. heksebrenning
 7. ridderroman
 8. folkediktning
 9. opplysningstid
 10. det moderne prosjektet
 11. det norske selskap i Køpenhavn
 12. Ivar Aasen og Knud Knudsen
 13. romantikk - nasjonalromantikk
 14. romantisk skrekkroman og det moderne gjennombruddet
 15. Henrik Ibsen
 16. kunsteventyr og logos
 17. naturalismen og allusjon
 18. fotografiets historie på 1800-tallet
 19. samisk historie på 1800-tallet
 20. metafor og etisk realisme - nyrealisme
 21. ironi og propaganda
 22. romanens historie og patos
 23. retrospektiv teknikk og Vil papiravisen dø?
 24. modernitet og kairos og symbol
 25. allegori, tema og kamplyrikk
 26. etos og mellomkrigstid
 27. plot og modernisme
 28. lyrisk jeg og vendepunkt

(Denne wikien er verktøy for 3PÅA på Bryne vgs.Ved spørsmål, kontakt Leif Harboe (norsklærer): leif.harboe@gmail.com)