Hovedpunktene i Aasen-normalen
  • Låneordene som vi brukte skulle lukes bort
  • Han ville ikke bruke så mange fremmedord.
  • Setningsbygningen ble lagt opp mot norsk talemål.
  • Språket skulle være samlende for alle deler av landet.
  • Knyttet opp til det norrøne språket.
  • Det skulle ikke være valgfrie former på ord, bare én gyldig for for hvert ord