Sammenligning av salmene

"Herre Gud, ditt dyre navn og ære" av Petter Dass (side 74 i studiebok)


"Aftensalme" av Dorothe Engelbretsdotter (side 79 i studiebok)


Herre Gud, ditt dyre navn og ære har fokus på Gud, og ærer han. Den forteller om hvor mektig Gud er.
I motsetning er Aftensalme som har mer fokus på mennesket og hvordan en skal være ydmyk i forholdet til Gud.