Hva er bokas historie? Hva er bøkenes viktigste funksjon før og nå? Vil digitaliseringa endre på bokas funksjon? (husk å oppgi kilder, lenk opp, vis til leksikon osv.) Bruk gjerne statistikk på http://www.ssb.no/media/

Bøkenes utseende
De bøkene som ble først trykket i rundt ca. 1450 - tallet, lignet nøyaktig på de handskrevne manuskriptene. Nøyaktigheten var slik at det var nesten umuligt til å se hvilke av de tidligere bøkene som var trykte eller handskrevet manusskript. Men etter hvert kom de trykte bøkene mer til, begrunn av at de var mer korrekte og lettere å lese, i forhold til å lese manuskriptene.

Bøkene som ble skrevet, bestod av forskjellige handskrifter, men det var fire forskjellige stiler som var dominerende. Disse bestod av den gotiske skrift for skolastiske tekster, de tradisjonelle svarte bokstavene. Så var det stor gotisk skrift for kirkelige bøker. Den tredje var den skrifttypen som avledet av de som ble brukt i kanselliene.
http://www.europas-historie.net/bokakommer-d.htm