Diktest Ånd
Hvad ei med Ord kan nærvnes
I det rigeste Sprog,
||

Det Uudsigelige,

Skal Digtet røbe dog.Af Sprogets strenge Bygning,

Af Tankeformers Baand,

Stiger en frigjort Tanke,

Og den er Digtets Aand.Den boede i Sjelen,

Før Strofens Liv blev til,

Og Sprogets Malm er blevet

Flydende ved dens Ild.Den gjennemtrænger Ordet

Lig Duft, der stiger op

Af Rosentræets Indre

I den aabnede Knop.Og skjønt den ei kan præges

I Digtets Tankerad,

Den er dog der tilstede

Som Duft i Rosenblad.Glem da den gamle Klage,

At ingen Kunst formaar

At male Tankefunken,

Hvoraf et Digt fremstaar.Thi hvis den kunde bindes,

Og sløres af paa Prent,

Da var i denne Skranke

Dens Liv og Virken endt.Den vil med Aandens Frihed

Svæve paa Ordets Klang;

Den har i Digtets Rytmer

En stakket Gjennemgang; —En Gjennemgang til Livet

I Læserens Bryst;

Der vil den vaagne atter

I Sorrig eller Lyst,Og næres og bevæges,

Og blive lig den Ild,

Der laa i Digter-Sjelen,

Før Strofens Liv blev til.Kun da bevarer Digtet

Sin rette Tryllemagt;

Det Uudsigelige

Er da i Ordet lagt.Betragt den stille Lykke,

Der gjør en Digter varm,

Mens Aanden i hans Sange

Svæver fra Barm til Barm.Lad kun hans Rygte hæves

Mod Sky af Døgnets Vind, —

Det er dog ei den sande

Kvægelse for hans Sind.Men naar hans Tankebilled,

Med eller uden Ry,

Finder et lutret Indre,

Og fødes der paa Ny, —O, bring ham da et Budskab

Om dette Aandens Bliv;

Thi dermed er det lovet

Hans Verk et evigt Liv.