Johan Sebastian Welhaven (1807-1873)
Welhaven ble født i Bergen, men flyttet som fattig student til Kristiania og vanket i det samme miljøet, som Henrik og Camilla Wergeland. Camilla forelsket seg i den unge bergenseren, men det ble aldri noe fast kjærlighetsforhold. Welhavens store kjærlighet ble Ida Kjerulf, men moren mente de ikke var bra for hverandre. Først da Ida var dødssyk, gav familien etter.Welhaven ble senere professor i filosofi.
Welhaven ville holde på de kulturelle båndene til Danmark etter unionsoppløsningen.

"Diktets ånd" er skrevet av Johan Sebastian Welhaven.

Diktetet handler om hva et dikt er. Vi kan si at diktet er en paradoks.
De to første strofene i diktet handler om Welhavens romantiske syn på diktningen. Diktet som selv er språket, skal avsløre det som ikke noe ord kan beskrive.

Ifølge dikteren er "det Uudsigelige det samme som "Diktets Ånd", som igjen er synonymt med "en frigjort tanke".

Andre og fjerde verselinje har enderim.

Det han skriver til slutt er at diktet går far hjerte til hjerte. Det varmer oss. Diktet blir født på ny når noen andre leser det og oppfatter det. De kan se annerledes på livet etterpå.

Welhaven - kunstsyn (En gode link, som forteler om kva Welhaven vil sei med "Diktets ånd")