>
* 4. Wergeland: Til foråret s. 104
>

Legg følgende kilder til grunn:
for barokken: læreboka s. 47-50
for opplysningstida (nettside) og læreboka s. 50-57
for romantikken (nettside) (merk at forfatteren skiller mellom må kunne, bør kunne, kjekt å vite) og læreboka s. 58-67
Dere kan selvfølgelig bruke andre kilder også!!

Oppgave

Kommenter og tolk tekstene (form og innhold), hva gjør dem typiske for forfatteren og for den litterære epoken de er skrevet i? Dere skal også legge inn lenker til ressurssider i forbindelse med oppgavene. Dere skal oppgi nettadressen og beskrive hva ressursen inneholder