Ivar Andreas Aasen ble født 5 august, 1813 i Ørsta og døde 23 desember 1896 i Kristiania. Han var en norsk språkforsker og dikter. Han var mest kjent som opphavsmannen til nynorsk, som skriftspråk. Men han var også en respektert dikter og har skrevet blant annet diktet Nordmannen.

Gården han vokste opp på var isolert, så han hadde ingen kamerater. Gården Åsen var i hovedbygda på Sundmøre. Siden han ikke hadde noen venner leste han masse i bøkene til familien, blant annet bibelen. Han mistet begge foreldrene tidlig og hadde 8 søsken. Når foreldrene døde, ble broren overhodet i familien. Ivar måtte da starte med gårdsarbeid

I 1836 skrev han ned for seg selv en plan om å utarbeide et eget norsk skriftspråk til avløsning for det danske, som var skriftspråket i Norge på den tiden. Både av nasjonale og sosiale grunner mente han det var viktig for landet å få et selvstendig norsk språk som bygde på overleverte hjemlige dialekter. I 1837 begynte han en systematisk undersøkelse av dialekten på Sunnmøre. I 1841 reiste han til Bergen med en ferdigskrevet oversikt over Den søndmørske Dialekt.

Han fikk i 1842 utdelt et stipend fra det Kongelege Norske Videnskabers Selskab i Trondheim for at han skulle reise rundt i landet og samle dialekter og lage dette nye skriftspråket som idag er kjent som nynorsk. Denne studeringen av de forskjellige norske dialektene brukte han 4 år på, og da han var ferdig resulterte denne forskningen i 3 bøker.
  • Det norske Folkesprogs Grammatikk (1848)
  • Ordbog over det norske Folkesprog (1850)
  • Prøver af Landsmaalet i Norge (1853)

Prøver af Landsmålet i Norge blir her renget som den viktigste ettersom den legger frem prøver fra de forskjellige dialektene og en presentasjon av forslaget til det nye skriftspråket. Hann fikk laget en normal for språket, Aasen-normalen. Dette var et samla uttrykk for de dialektene han hadde forsket på. Noen år etter hans samling for å finne ut hvordan han skulle få til dette nye skriftspråket kom det ut 2 nye ord- og grammatikkbøker.
  • Norsk Grammatikk (1864)
  • Norsk Ordbog (1873)