Villanden

(hele teksten til stykket finner dere på: http://people.opera.com/howcome/2006/ibsen/va.html)

  1. Er Villanden et realistisk drama? (dere finn litt om realismen på Wikipedia) Skriv inn tankene deres her) (kom her med eksempler på symboler som kunne være et argument mot å se Villanden som et realistisk drama)
>
# Hvem er Hedvigs biologiske far ? (Se etter alle bevis/hint som finnes i stykket) (skriv inn tankene deres her)
  1. Hvorfor begår Hedvig selvmord? Se særlig på replikken til Hjalmar rett før skuddet faller. (Skriv inn tankene deres her)
  2. Det er vanlig å si at Ibsen bruker den retrospektive metoden når han skriver sine drama? Hva menes med det og i hvilken grad vil dere si at dette stemmer for dette stykket? (skriv inn tankene deres her)
  3. Hjalmar jobber med en "oppfinnelse", oppfinnelsen er eksempel på det som i stykket blir kalt for livsløgner. Et kjent sitat fra stykket er: "Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske tar du lykken fra det med det samme". I hvilken grad vil dere si at vi "gjennomsnittsmennesker har livsløgner? Hva er en livsløgn? Kom med eksempler på dette. (skriv inn tankene deres her)
  4. Karakteriser Hjalmar, Hedvig, Gina og Gregers. (skriv inn tankene deres her)
  5. Begrunn hvorfor Relling ut i fra aktantmodellen kan sies å være den egentlige hovedpersonen i stykket.
>

Gruppa bruker en halv time på oppgaven de har fått tildelt - så går de videre til neste oppgave og bruker 20 minutter på den. Så går de videre til neste oppgave og bruker resten av tida på den