Oppgi kilder - bruk gjerne bilder, men pass på at du ikke bryter med copyrighten. Eksempelvis kan du bruke bilder du finner på Wikipedia.
Bruk læreboka i norsk og gjerne historie, Store norske leksikon, Wikipedia og andre kilder du oppfatter som troverdige.
Lag en artikkel som er oversiktelig og lett å lese ved at dere lager overskrifter og underoverskrifter.
Oppdager du skrivefeil eller andre måter du kan forbedre teksten på, skal du på en konstruktiv måte forsøke å gjøre teksten bedre.
Gå her gjerne inn på problematikken rundt sensur og ytryingsfrihet som går tilbake til minst opplysningstida.
En bør her komme med mange eksempler, og det kan være en ide å embedde Youtubevideoer fra Wikileaks.
Diskuter hvilke muligheter Internett gir organisasjoner som f.eks. Wikileaks.


WikiLeaks og ytringsfrihet
Hva er en Wiki?
Wiki er et begrep som brukes og identifisere en spesiell hypertekst-samling av dokumenter.

WikiLeaks
WikiLeaks kommer to del ord, Wiki og Leaks (dokumenter som lekker ut)
Nettstedet WikiLeaks er kjent for å publisere lekkede dokumenter fra styresmakter og andre organisasjoner. Kildene er anonyme, og nettstedet blir finansiert av anonyme, private donorer. Nettstedet ble opprettet i januar 2007. Oppretterne av WikiLeaks har enda ikke blitt identifisert, men det sier at det var
Wikileaks logo.svg
Wikileaks logo.svg


Ytringsfrihet

Ytringsfrihet er den retten man har til å fritt uttrykke for meniger om politikk, religion og moral, både i skrift og tale. Trykkerfriheten er et viktig punkt innenfor ytringsfriheten.

Kilder
· http://no.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks

· http://www.snl.no/ytringsfrihet