Boktrykkerkunst


Om boktrykkerkunst
Boktrykkerkunsten ble allerede oppfunnet midt på 1400-tallet av tyskeren Johann Gutenberg. De første bøkene ble trykt i 1450-årene, og det ble i denne perioden innledet en medierevolusjon. Grunnen til det var at nå ble det mulig å spre et stort antall skrifter til et lesende publikum i mange land. Det kunne spres nye ideer uten at makthaverne hadde kontroll.

Boktrykkerkunsten i Norge
Norge var et av de siste landene i Europa som fikk boktrykkerkunsten, ikke før i 1643 fikk de et trykkeri i Oslo. I håp om å trykke noe av sin litteratur, fikk forfatteren og presten Christen Staffenssøn Bang, Tyge Nielssøn til å flytte trykkeriet sitt til Oslo.En almanakk for året 1644, ble trykt i 1643 og var den første boken som ble trykt i Norge.