Det moderne prosjektet


Det moderne gjennombrudd skjedde i 1870 da Georg Brandes holdt sin berømte tale, der sa han at kunstnere skulle "sette problemer under debatt". Nasjonalromantikken og poetisk dikting ble erstattet av realismens kunst og litteratur. Denne nye litteraturen hadde sammenheng med det som skjedde i verden på denne tiden. Industrialiseringen kom og folk endret synet på livet, de flyttet fra landet og inn i byene. Det moderne prosjekt dreier seg i all hovedsak om å strekke seg etter fornuften, frihete, opplysning og fremskrittet.
Kjente forfattere fra denne tidsepoken er blant annet Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kielland, Jonas Lie, Amaile Skam og Arne Garborg.

Litteraturen skulle etterlikne virkeligheten best mulig med det mål for øye at litteraturen skulle forandre samfunnet til det bedre. Problemene skulle settes under debatt, men forfatterne valgte selv hvilket problem de tok for seg. Romanen og dramet ble de viktigste litterære uttrykksformene i denne perioden.

Amailie Skram var en av forfatterene som børt fordommer, hun var forfatter, kvinne, og skilt. Skram skrev om detaljert om tabubelagte emner som seksualitet og død, i en naturalistisk stil. Hellemyrsfolket er det mest kjente verket hennes.

Alexander Kielland

Kilder:

Andresen, Øyvind / Larsen Liestøl, Unn / Holen, Ingvild / Wergeland Sigrun / Kimestad, Åse Lill (2008) Signatur 3. Det norske samlaget. Kap. 10
s

http://www.fag.hiof.no/~ra/om_ibsen_og_det_moderne_gjennombrudd.htm

http://no.wikipedia.org/wiki/Det_moderne_gjennombrudd