Oppgi kilder - bruk gjerne bilder, men pass på at du ikke bryter med copyrighten. Eksempelvis kan du bruke bilder du finner på Wikipedia.
Bruk læreboka i norsk og gjerne historie, Store norske leksikon, Wikipedia og andre kilder du oppfatter som troverdige.
Lag en artikkel som er oversiktelig og lett å lese ved at dere lager overskrifter og underoverskrifter.
Oppdager du skrivefeil eller andre måter du kan forbedre teksten på, skal du på en konstruktiv måte forsøke å gjøre teksten bedre.

Det moderne prosjektet


Det moderne prosjektet var en litteratur periode som startet på 1700-tallet og straktet seg til .....
I den tiden ble det lansert en ny tanke om at mennesket selv kan styre utviklingen det begynte og se på naturen uavhengig av Gud og det religiøse. Det ble lansert en tanke om at Gud skapte verden også overlot den i hendene på menneskene. Da ble synet på naturen og menneskene et helt annet. Det var ikke lengre selvsagt at fyrstene og kirken skulle styre menneskene sitt liv.
Dette var en ny måte og oppfatte verden på, og vår kulturr og samfunnsstrukturer er ett resultat av dette.

Noen kjente forfatterer som levde under denne perioden var:
- Henrik Ibsen
- Ludvig Holberg
- Henrik Wergeland
- Camilla Collett
- Bjørnstjerne Bjørnson
- Åsmund Olavsson Vinje
- Alexander Kielland
- Amalie Skram
- Hans Jæger
- Christian Krohg
- Sigrid Undset
- Olav Duun
- Rudolf Nilsen
- Arnulf Øverland
- Nordahl Grieg
- Inger Hagerup
- Johan Falkberget
- Alf Prøysen
- Erlend Loe