Det norske selskap i København

Norske selskab var en selskapsklubb for studenter i København. Norske selskab ble stiftet i 1772 av Ove Gjerløw Meyer. external image Norske_Selskab_Eilif_Peterssen.jpg
Medlemmene var interessert og knyttet til den franske og engelske litterære tradisjon, særlig fransk klassisisme og de var for det meste forfattere, diktere og filosofer. Den mest kjente av medlemmene var Johan Herman Wessel, som var en sentral person, og var med på å stifte Norske Selskab.

Klubben ble oppløst i 1813 etter at kampen om et eget norsk universitet var vunnet. Norske selskab ble senere gjenstiftet i 1818 i Kristiania.

I dag er selskapet en institusjon som viderefører sine historiske verdier og tradisjoner. Dette skjer gjennom medlemarrangementer og forskjellige aktiviteter.