Oppgi kilder - bruk gjerne bilder, men pass på at du ikke bryter med copyrighten. Eksempelvis kan du bruke bilder du finner på Wikipedia.
Bruk læreboka i norsk og gjerne historie, Store norske leksikon, Wikipedia og andre kilder du oppfatter som troverdige.
Lag en artikkel som er oversiktelig og lett å lese ved at dere lager overskrifter og underoverskrifter.
Oppdager du skrivefeil eller andre måter du kan forbedre teksten på, skal du på en konstruktiv måte forsøke å gjøre teksten bedre.


Ironi

Ironi er når en sier noe, og mener noe annet. Omvedt av det som blir sagt. For eksempel; en person kommer inn i ett rom å sier: Her var det ryddig! Også er det egentlig veldig rotete. Ironien kan ofte virke litt spydig, og kan være