Kairos - "(det rette) tidspunkt"

Et begrep fra retorikken som betegner talesituasjonen; den tid og det sted en tale fremføres. En videre betydning er at man gjør/sier noe i riktig øyeblikk.

http://no.wikipedia.org/wiki/Kairos