Kunsteventyr


Kunsteventyr kaller vi eventyrene når vi vet hvem som har skrevet dem. Disse eventyrene er ofte inspirert av folkeeventyr, men de bærer preg av at de ikke har en forhistorie i muntlig form. Større variasjon med hensyn til tema og konfliktløsning vil ofte utgjøre den største forskjellen fra folkeeventyr. Kunsteventyrets tematikk og problemløsning begrenser seg ikke konsekvent til folkeeventyrets klassiske rene stil, idet en psykologiserende og individualiserende personkarakteristikk får rom for utfoldelse. Den mest berømte eventyrforfatteren er trolig H.C. Andersen. Han levde i Danmark mellom 1805-1875.

Typiske trekk ved eventyr

Eventyr har en sammenhengende fortelling med begynnelse, midt og slutt. Ofte begynner eventyr med "Det var en gang" og historiene ender ofte lykkelig. (f. eks. helten vinner prinsessen og halve kongeriket.

Kilder


Norsk Nettskole
Kunsteventyr Wiki
Hiof