Oppgi kilder - bruk gjerne bilder, men pass på at du ikke bryter med copyrighten. Eksempelvis kan du bruke bilder du finner på Wikipedia.
Bruk læreboka i norsk og gjerne historie, Store norske leksikon, Wikipedia og andre kilder du oppfatter som troverdige.
Lag en artikkel som er oversiktelig og lett å lese. Oppdager du skrivefeil eller andre måter du kan forbedre teksten på, skal du på en konstruktiv måte forsøke å gjøre teksten bedre.

Middelalderen

Middelalderen (medium aevum) er en epoke i Europeisk historie som betegnes mellom antikken og den moderne tid. Tiden regnes som regel mellom år 500-1500 e.Kr. Vi kan dele middelalderen inn i tre deler.Tidlig middelalder (500-1000).Høymiddelalder (1000-1300). Senmiddelalder (1300-1500). Begrepet middelalder oppsto som et slagord i Italia rundt 1400-tallet og det uttrykte de italienske renessansehumanistenes ringeakt (en intens følelse av despekt og motvilje.) for den foregående tids kunst og litteratur.

Tidlig middelalder

  • Pavekirken vosker seg stor og sterk.
  • Føydalt statssystem blir utviklet. (føydalsystem er et samfunnssystem som styres av kongen og hans vassaler.)
  • Skriftkulturen lever i klostrene.
  • Eventyr/helte-fortellinger lever muntlig form.

Høymiddelalder

  • Folketallet stiger sterkt i verden.
  • Kamp mellom Pavemakt og Keisermakt.
  • Byene vokser og universiteter blir anlagt i Europa.

Senmiddelalder

  • Nissen var en sentral mann i Norge.
  • Pavebrenning var vanlig i enkelte steder i Europa.