Modernitet - "til moderne"

Modernitet refererer til den sosiale, kulturelle og intellektuelle tilstand som vokste frem i Europa fra det 17-århundre og fremover, og som etterhvert ble verdensomspennende. I sin videste forstand er det et slags synonym for kapitalismen, industrialisering, kommunikasjonssamfunnet eller andre ideologiske trekk som kan karakteristiske Vesten som en kontrast til andre typer samfunn.


http://www.snl.no/modernitet