Naturalismen oppstod på 1880-tallet. Denne perioden er inspirert av de nye metodene innen naturvitenskap. Det i dikte ble sett på som vitenskap, forskningen skulle bygge på erfaring og observasjoner. Det ble hevdet at det enkelte mennesket var ett produkt av arv og miljø.


Oppgi kilder - bruk gjerne bilder, men pass på at du ikke bryter med copyrighten. Eksempelvis kan du bruke bilder du finner på Wikipedia.
Bruk læreboka i norsk og gjerne historie, Store norske leksikon, Wikipedia og andre kilder du oppfatter som troverdige.
Lag en artikkel som er oversiktelig og lett å lese ved at dere lager overskrifter og underoverskrifter.
Oppdager du skrivefeil eller andre måter du kan forbedre teksten på, skal du på en konstruktiv måte forsøke å gjøre teksten bedre.
Kom med eksempler på naturalistiske tekster og naturalistisk billedkunst.