Oppgi kilder - bruk gjerne bilder, men pass på at du ikke bryter med copyrighten. Eksempelvis kan du bruke bilder du finner på Wikipedia.
Bruk læreboka i norsk og gjerne historie, Store norske leksikon, Wikipedia og andre kilder du oppfatter som troverdige.
Lag en artikkel som er oversiktelig og lett å lese ved at dere lager overskrifter og underoverskrifter.
Oppdager du skrivefeil eller andre måter du kan forbedre teksten på, skal du på en konstruktiv måte forsøke å gjøre teksten bedre.


Opplysningstiden


Opplysningstiden er en tidsepoke på 1700-tallet som foregikk i Europa. Det ble lagt stor vekt på menneskets evner. Ordet "opplyse" betyr å lyse opp, spre kunnskap og informere. Det var igjen en kritisk, reflekterende tankegang som dominerte åndslivet i hele Vest-Europa. Tankene som nå gradvis vant fram var en videreutvikling av den italienske renessansen. Opplysningstanken gikk ut på at et hvert individ skulle kunne gjøre opp sin egen mening som bygdes på fornuft og opplysning. Det var flere opplysningsfilosofer, og de så på seg selv som lysbærere som ville opplyse folket. Nye idealer om menneskerettigheter, frihet og kunnskap ble satt i fokus. Informasjon og kunnskap skulle ikke begrenses til noen få, men spres til så mange som mulig. Det ble startet et omfattende arbeid med å samle all verdens kunnskap inn i et stort leksikon. Dette leksikonet ble kalt "en encyklopedi".

Det var flere kunstnere som var påvirket av opplysningstanken. Det ble tatt i bruk en enklere og mindre overlesset stil som ble kalt klassisismen. Musikken fikk i denne tidsepoken en mer enkel og avbalansert form.