Patos er den delen av en tekst som vekker følelsene i oss.