http://www.snl.no/retrospektiv_teknikk
http://no.wikipedia.org/wiki/Retrospektive_teknikk
http://www.norsknettskole.no/fag/view.cgi?&link_id=0.9655.9658&session_id=-2

Retrospektiv teknikk er en fortellerteknikk som brukes i teater, film og skjønnlitteratur, teknikken ble skapt av greske dramatikere som Soflokes og Evripides. Dette skjedde på 400 tallet før kristus. Metoden ble videreført til fransk klassisistisk drama gjennom Corneille og Racine. Ibsen brukte teknikken flittig i flere av sine skuespill. Metoden består vanligvis i et tilbakeblikk på en forutgående periode. En dramatiker kan også la publikum få en del i de siste timene av en årelang konflikt. Det som skjer på scenen er en konsekvens av noe som har skjedd før. Tilskuerne får innblikk i historien bak konflikten gjennom samtaler mellom personer som ikke har møtt hverandre på lang tid.