RidderromanRidderroman eller middelalderens romanser er betegnelser på en av middelalderens skjønnlitterære genrer, fortellinger på vers med edle riddere som hovedpersoner. Den eldste nedskrevne romanen kom fra Frankrike. Romanen hentet sitt stoff fra ridderlivet og var på rimte vers. Det internasjonale begrepet oppsto i Frankrike på 1100-tallet, og pekte på litteratur skrevet på romansk folkespråk, roman eller romanse, med høviske motiv, vanligvis med riddere og opphøyde damer.405px-Gothic_armor_2.jpg

Det var i hovedsak tre genrer:
roman breton
roman d'antique
roman d'adventure

Roman breton var inspirert av keltiske legender og kong Arthur var et motiv som ble gjentatt. Roman d'antique hendtet sitt materiale fra den klassiske epikken. Roman d'adventure hadde sin handling i eksotiske miljøer. Felles for dem alle var at de handlet om riddere, at ridderen stilles overfor vanskelige oppgaver eller prøvelser som han overvinner, og at han ved romanens slutt fremstår som en helt.
Karakterene var svært statiske og ridderromanser hadde antagelig en rolle som dannelsesideal, og viste hvordan en god ridder burde handle og være. Sentralt motiv er motsetningen mellom den høviske sublimiteten og den uhøviske naturligheten.
En fremstående forfatter var hoffdikteren Chrétien de Troyes som også ble oversatt gjentatte ganger til norrønt ved det norske hoffet under kong Håkon Håkonsson. Tristan og Isolde er en berømt roman breton, som også ble oversatt til norrønt under tittelen Trístrams saga ok Ísondar på første halvdel av 1200-tallet. En annen var Robin og Marion av Adam de la Halle. De fleste forfatterne synes å ha vært hoffdiktere.
Den norske dronningen Eufemia av Arnstein, gift med Håkon Magnusson, fikk oversatt en del ridderfortellinger til svensk, de såkalte Eufemiavisene. Blant de første skjønnlitterære påvirkningene i Sverige kom altså via Norge fra det kontinentale Europa på begynnelsen av 1300-tallet. De nordiske ridderromanene skilte dog fra de kontinentale ved at kjønnsrollene ble framstilt noe annerledes.

Referanser

Ridderroman Wiki
Store Norske Leksikon - Roman
Knight Wiki