Romanens historie
"Roman" er opprinnelig et fransk ord som opprinneligt betyr et verk som er skrevet på folkespråket, altså fransk ikkje latin som tidligerer var det vanlige skrivtspråket.

I Europa sier vi a "Don Quijote" fra 1605 er den første romanen. I Norge regner vi Mauritz Hansens "Othar fra Bretagne" (1819) og Camilla
Colletts "Amtmannens døtre" (1855) som de første romaner.


I dag er romanen den meste brukte formen innen litteratur. Men det finnes ulike typer romansjangere, vi har Historiske romaner, dokumentarromaner,
psykologiske romaner, arbeiderromaner, ungdomsromaner,kriminalromaner,
westernromaner og kjærlighetsromaner er noen undergrupper vi kan dele
romansjangeren inn i.