Romantisk skrekkroman eller den gotisk roman er en særegen romansjanger som oppsto i romantikken.Typisk for en gotisk roman er trekk som mystikk, det overnaturlige Handlingen i romanene foregår ofte på kirkegårder, øde villmarker og på middelalderslott. Fortellingene handler også ofte om vampyrer og spøkelser.

En kjent romantisk skrekkroman er Frankenstein, skrevet av Mary Shelley.

kilde:
Signatur norsk påbygging studiekompetanse