Oppgi kilder - bruk gjerne bilder, men pass på at du ikke bryter med copyrighten. Eksempelvis kan du bruke bilder du finner på Wikipedia.
Bruk læreboka i norsk og gjerne historie, Store norske leksikon, Wikipedia og andre kilder du oppfatter som troverdige.
Lag en artikkel som er oversiktelig og lett å lese ved at dere lager overskrifter og underoverskrifter.
Oppdager du skrivefeil eller andre måter du kan forbedre teksten på, skal du på en konstruktiv måte forsøke å gjøre teksten bedre.
Trekk gjerne inn behandlingen av samene i forbindelse med nasjonsbyggingen.

I midten av 1800-tallet var det store forandringer i grensene til landene Norge, Sverige, Finland og Russland. Det var helt opp i nord at samene holdt seg fordelt på disse landområdene. De var vandt med og bevege seg fritt, og de finske samene fikk fiske i Norge, og de norske samene fikk gå over til Finland med reinen sin. Da de ble sett opp gjerder og landa fikk skikkelige skiller slik at andre ikke fikk bevege seg over skapte dette store problemer.

Kautokeino-opprøret var også i 1852.

Det var og på slutten av 1800-tallet at de norske myndighetene aktiviserte en hard fornorskningspolitikk i forhold til samene og andre nasjonale minioriteter.