Symbol - "konkret ting som står for el. uttrykker en abstrakt forestilling"

Et symbol kan være et tegn, en gjenstand, en handling e.l. som enten henviser til eller representerer noe annet enn seg selv. Et symbol er ofte et synlig eller språklig bilde for abstrakte begreper, ideer og forestillinger.

http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9334900

http://no.wikipedia.org/wiki/Symbol