Recent Changes

Thursday, April 14

 1. page ironi edited ... Oppdager du skrivefeil eller andre måter du kan forbedre teksten på, skal du på en konstruktiv…
  ...
  Oppdager du skrivefeil eller andre måter du kan forbedre teksten på, skal du på en konstruktiv måte forsøke å gjøre teksten bedre.
  Ironi
  ...
  sagt. For eksempeleksempel; en person kommer inn i ett rom å sier: Her var det ryddig! Også er det egentlig veldig rotete. Ironien kan ofte virke litt spydig, og kan være
  (view changes)
  4:13 am
 2. page Ivar Aasen edited Ivar Andreas Aasen ble født 5 august, 1813 i Ørsta og døde 23 desember 1896 i Kristiania. Han var e…
  Ivar Andreas Aasen ble født 5 august, 1813 i Ørsta og døde 23 desember 1896 i Kristiania. Han var en norsk språkforsker og dikter. Han var mest kjent som opphavsmannen til nynorsk, som skriftspråk. Men han var også en respektert dikter og har skrevet blant annet diktet Nordmannen.
  ...
  var i hovdebygdahovedbygda på Sundmøre.
  I 1836 skrev han ned for seg selv en plan om å utarbeide et eget norsk skriftspråk til avløsning for det danske, som var skriftspråket i Norge på den tiden. Både av nasjonale og sosiale grunner mente han det var viktig for landet å få et selvstendig norsk språk som bygde på overleverte hjemlige dialekter. I 1837 begynte han en systematisk undersøkelse av dialekten på Sunnmøre. I 1841 reiste han til Bergen med en ferdigskrevet oversikt over Den søndmørske Dialekt.
  Han fikk i 1842 utdelt et stipend fra det Kongelege Norske Videnskabers Selskab i Trondheim for at han skulle reise rundt i landet og samle dialekter og lage dette nye skriftspråket som idag er kjent som nynorsk. Denne studeringen av de forskjellige norske dialektene brukte han 4 år på, og da han var ferdig resulterte denne forskningen i 3 bøker.
  (view changes)
  4:12 am
 3. page det norske selskap i Køpenhavn edited ... Medlemmene var interessert og knyttet til den franske og engelske litterære tradisjon, særlig …
  ...
  Medlemmene var interessert og knyttet til den franske og engelske litterære tradisjon, særlig fransk klassisisme og de var for det meste forfattere, diktere og filosofer. Den mest kjente av medlemmene var Johan Herman Wessel, som var en sentral person, og var med på å stifte Norske Selskab.
  Klubben ble oppløst i 1813 etter at kampen om et eget norsk universitet var vunnet. Norske selskab ble senere gjenstiftet i 1818 i Kristiania.
  ...
  institusjon som sine viderefører sine historiske verdier
  (view changes)
  4:11 am
 4. page fotografiets historie på 1800-tallet edited ... Oppdager du skrivefeil eller andre måter du kan forbedre teksten på, skal du på en konstruktiv…
  ...
  Oppdager du skrivefeil eller andre måter du kan forbedre teksten på, skal du på en konstruktiv måte forsøke å gjøre teksten bedre.
  På hvilken måte vil dere si at fotografiet endrer samfunnet?
  Fotografiet er resultatet av å kombinere flere tekniske oppdagelser. I lang tid før første fotografiet ble var laget, oppfant blandt annet ibn al-Haytham hullkamera
  (view changes)
  4:10 am
 5. page Henrik Ibsen edited Henrik Ibsen Hans fulle navn er, Henrik Johan Ibsen, og han er født 20. mars 1828 i Skien. Han dø…
  Henrik Ibsen
  Hans fulle navn er, Henrik Johan Ibsen, og han er født 20. mars 1828 i Skien. Han døde som 78 år gammel den 23. mai 1906.
  Henrik var sønn av Marichen og Knud Ibsen. Når Henrik var ung, åtte år, mistet Knud(far) sin formue som kjøpsmann. Dette satte sterke spor igjen i diktningen til Henrik. Andre faktorer som påvirket Henrik Ibsens diktning, var at han fikk en sønn som attenåring med en tjenestejente. Dette førte til at han måtte betale oppfordringsbidrag helt frem til sønnen ble femten år gammel. Denne betalingen var ikke lett for Henrik, og i årene rundt 1850 ble han gjentatte ganger truet med tvangsarbeid for ubetalte bidrag. Etter sønnens 15. bursdag hadde Henrik ingen kontakt med han, utenom et møte med ham som gammel mann.

  Oppgi kilder - bruk gjerne bilder, men pass på at du ikke bryter med copyrighten. Eksempelvis kan du bruke bilder du finner på Wikipedia.
  Bruk læreboka i norsk og gjerne historie, Store norske leksikon, Wikipedia og andre kilder du oppfatter som troverdige.
  Lag en artikkel som er oversiktelig og lett å lese ved at dere lager overskrifter og underoverskrifter.
  ...
  teksten bedre.
  Presenter her Villanden, En Folkefiende og Et dukkehjem som en del av oppgaven.
  Henrik Ibsen
  Hans fulle navn er, Henrik Johan Ibsen, og han er født 20. mars 1828 i Skien. Han døde som 78 år gammel den 23. mai 1906.
  Henrik var sønn av Marichen og Knud Ibsen. Når Henrik var ung, åtte år, mistet Knud(far) sin formue som kjøpsmann. Dette satte sterke spor igjen i diktningen til Henrik. Andre faktorer som påvirket Henrik Ibsens diktning, var at han fikk en sønn som attenåring med en tjenestejente. Dette førte til at han måtte betale oppfordringsbidrag helt frem til sønnen ble femten år gammel. Denne betalingen var ikke lett for Henrik, og i årene rundt 1850 ble han gjentatte ganger truet med tvangsarbeid for ubetalte bidrag. Etter sønnens 15. bursdag hadde Henrik ingen kontakt med han, utenom et møte med ham som gammel mann.

  (view changes)
  4:09 am
 6. page renessanse edited ... Oppdager du skrivefeil eller andre måter du kan forbedre teksten på, skal du på en konstruktiv…
  ...
  Oppdager du skrivefeil eller andre måter du kan forbedre teksten på, skal du på en konstruktiv måte forsøke å gjøre teksten bedre.
  Renessansen slo gjennom i Europa fra 1350 til 1600 tallet.. Det brøt med den middelalderske kulturen og tok tilbake det menneskelige og verden, som var viktige for antikken. Selve ordet rennesansen betyr gjenfødelse, i denne sammenhengen står det sammen med gjenfødelsen av antikken. Der de videreutviklet dette med den nye interessen for enkeltindividet. kunstnerne fremstilte menneskekroppen som realistisk. Et eksempel på en slik kunstneren er multigeniet Leonardo Da Vinchi som er et typisk rennesansmenneske. Han var den første som gav en nøyaktig beskrivelse av menneskekroppen, med skjellet, årer, muskler og sener. Disse kunskapene fikk han fra å dissekere lik. Leonardo Da Vinchi har mange kjente verk blant anna Mona Lisa, helikopter og undervannsbåt, med dette var han svært forut sin tid.
  Det sies at renessansen brøt frem i Firenze, som på denne tiden var en rik handels- og industriby. Fra Firenze spredte renessansens ideer seg ut over Italia i løpet av 1400-tallet, og nådde også Frankrike, England, Tyskland og Polen-Litauen.
  Kilder:
  http://www.snl.no/renessansen
  (view changes)
  4:09 am
 7. page Wikileaks og ytringsfrihet edited ... WikiLeaks WikiLeaks kommer to del ord, Wiki og Leaks (dokumenter som lekker ut) ... i janu…
  ...
  WikiLeaks
  WikiLeaks kommer to del ord, Wiki og Leaks (dokumenter som lekker ut)
  ...
  i januar 20072007. Oppretterne av WikiLeaks har enda ikke blitt identifisert, men det sier at det var
  {http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Wikileaks_logo.svg/100px-Wikileaks_logo.svg.png} Wikileaks logo.svg
  Ytringsfrihet
  Ytringsfrihet er den retten man har til å fritt uttrykke for meniger om politikk, religion og moral, både i skrift og tale. Trykkerfriheten er et viktig punkt innenfor ytringsfriheten.

  Kilder
  · http://no.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks
  (view changes)
  4:09 am
 8. page kunsteventyr edited Kunsteventyr ... mellom 1805-1875. Typiske trekk ved eventyr ... halve kongeriket. …

  Kunsteventyr
  ...
  mellom 1805-1875.
  Typiske trekk ved eventyr
  ...
  halve kongeriket.
  Kilder
  Norsk Nettskole
  (view changes)
  4:08 am
 9. page kunsteventyr edited Oppgi kilder - bruk gjerne bilder, Kunsteventyr Kunsteventyr kaller vi eventyrene når vi vet h…
  Oppgi kilder - bruk gjerne bilder,
  Kunsteventyr
  Kunsteventyr kaller vi eventyrene når vi vet hvem som har skrevet dem. Disse eventyrene er ofte inspirert av folkeeventyr,
  men pass påde bærer preg av at dude ikke bryter med copyrighten. Eksempelvis kan du bruke bilder du finner på Wikipedia.
  Bruk læreboka
  har en forhistorie i norskmuntlig form. Større variasjon med hensyn til tema og gjerne historie, Store norske leksikon, Wikipediakonfliktløsning vil ofte utgjøre den største forskjellen fra folkeeventyr. Kunsteventyrets tematikk og andre kilder du oppfatter som troverdige.
  Lag
  problemløsning begrenser seg ikke konsekvent til folkeeventyrets klassiske rene stil, idet en artikkel som er oversikteligpsykologiserende og lett å leseindividualiserende personkarakteristikk får rom for utfoldelse. Den mest berømte eventyrforfatteren er trolig H.C. Andersen. Han levde i Danmark mellom 1805-1875.
  Typiske trekk
  ved at dere lager overskriftereventyr
  Eventyr har en sammenhengende fortelling med begynnelse, midt
  og underoverskrifter.
  Oppdager du skrivefeil eller andre måter du kan forbedre teksten på, skal du på
  slutt. Ofte begynner eventyr med "Det var en konstruktiv måte forsøke å gjøre teksten bedre.gang" og historiene ender ofte lykkelig. (f. eks. helten vinner prinsessen og halve kongeriket.
  Kilder
  Norsk Nettskole
  Kunsteventyr Wiki
  Hiof

  (view changes)
  4:08 am

More